Temelj dobrega poslovanja so zadovoljni in ambiciozni zaposleni.

Strokovnost, spodbujanje skrbi za okolje, zmožnost prepoznavanja individualnih kakovosti in skupnih rešitev za uspešnost projektov, nagrajevanje odličnosti, spoštovanje drugega, predvsem pa potreb kupca, so karakterne značilnosti podjetja Kvibo. Naša odprtost nam omogoča, da znamo biti tudi samokritični, kar nam pomaga izboljševati svoje delo iz dneva v dan.

Ste pripravljeni na nove izzive?

Če vas veseli delo v ekipi, stremite k uresničevanju ambiciozno zastavljenih ciljev in skupnemu razvoju podjetja, ste vabljeni, da se nam pridružite.

Pošljite nam prošnjo

Ime in priimek
E-mail
Kontaktna številka
Vaša prošnja
Dodajte vaš življenjepis

PROSTA DELOVNA MESTA

28.09.2018
VOZNIK (1 prosto mesto)

Dela in naloge:

 • opravlja prevoze blaga po Sloveniji in tujini po navodilih nadrejenega
 • vzdržuje in čisti vozilo (notranje, zunanje, kontrola olja in podobna dela..)
 • kontrolira prevzeto in izdano blago (količine, gotovina, kakovost)
 • zaračunava in oddaja gotovino
 • usklajuje tekočo problematiko s strankami, nadrejenimi, ostalimi sektorji (pravočasna dostava blaga, količine, plačila, gotovina ipd..)
 • izpolnjuje in oddaja reklamacijski zapisnik in blagajniško in drugo dokumentacijo
 • opravlja pomožna in dopolnilna, ipd.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • vozniški izpit B ali B,C kategorije
 • voznikova kartica – zaželjena
 • osnove uporabe internih informacijskih aplikacij
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti
 • sistem HACCP

Veščine in kompetence:

 • zbranost v prometu
 • urejenost in uglajenost
 • primeren odnos do strank, zaposlenih
 • odzivnost in prilagodljivost
 • odgovornost in poštenost

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

06.08.2018
NABAVNIK (1 prosto mesto)

Dela in naloge:

 • sodeluje pri pripravi plana nabave
 • spremlja, analizira in identificira trg potencialnih dobaviteljev, aktualne promocije, akcije, alternativne in nove artikle
 • izbira dobavitelje (obdelava baz podatkov, ocenjevanje in rangiranje)
 • razvija in neguje odnose z dobavitelji (komunikacije, označevanje artiklov, specifikacije, roki trajanja, roki plačil, cene, druga pogajanja, pogodbe, promocije, akcije in podobna dela)
 • realizira nabavo artiklov, delovnih sredstev, zaščitne opreme (povpraševanja, naročila glede na obrat/koeficient prodaje, certifikati, uvoz, carina in druga nabavna dokumentacija)
 • skrbi za najbolj optimalno zalogo artiklov (spremljanje dobave, prodaje, zaloge, rokov artiklov,  aktivira pospeševanje prodaje in podobna dela)
 • usklajuje nabavne aktivnosti z ostalimi sektorji (računi, dobropisi, dostave, prodajne cene)
 • planira prevoze in se dogovarja za cene le teh
 • vodi koledar dostav
 • pripravlja poročila, analize, kalkulacije
 • rešuje reklamacije
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela (to so dela, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oz. so pogoj za nadaljevanje drugih del)
 • opravlja druga dela skladno z usposobljenostjo in navodili nadrejenega

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • aktivno znanje angleškega jezika
 • zaželjeno osnovno znanje drugega tujega jezika
 • poznavanje carinske zakonodaje
 • uporaba internih informacijskih aplikacij
 • vozniško dovoljenje B kat.
 • MS Office
 • sistem HACCP
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti

Veščine in kompetence:

 • uporaba poslovne komunikacije
 • sposobnost hitrega odzivanja
 • sposobnost vplivanja in izgrajevanja poslovnih vezi
 • sposobnost grajenja odnosov
 • izgradnja pozitivne podobe družbe v javnosti
 • pogajalske sposobnosti

11.09.2017
PRODAJNIK (1 prosto mesto)

Dela in naloge:

 • opravlja prodajne komunikacije s kupci (sprejem, oddaja klicev, naročil, elektronski stiki in druga podobna dela)
 • pripravlja prodajno administracijo (ponudbe, pogodbe, naročila, predračuni, ceniki, logistična dokumentacija ipd)
 • gradi odnose z obstoječimi kupci in pridobiva nove kupce
 • spremlja gibanje voznikov in komercialistov
 • usklajuje prodajne aktivnosti z ostalimi sektorji (dobropisi, cene, poti, dobave, roki, kalkulacije, stanje zalog ipd)
 • izvaja marketinške akcije (letaki, mailingi, sejmi, predstavitve, pospeševanja ipd)
 • izdeluje zahtevne analize po zahtevanih parametrih in poroča nadrejenemu
 • ureja in ažurira spletno stran
 • skrbi za vzorce (ocene, poročila)
 • pripravlja tehnično dokumentacijo vozil
 • rešuje reklamacije
 • spremlja smernice, novosti zagotavljanja sistema HACCP
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela, ipd.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • prodajne metode in tehnike
 • poznavanje delovanja skladišča in logistike
 • aktivno znanje (pisno in govorno) ANG jezika
 • napredno znanje obdelave baz podatkov, MS Office
 • uporaba internih informacijskih aplikacij
 • vozniško dovoljenje B kat.
 • sistem HAACP
 • tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti

Veščine in kompetence:

 • izrazita prodajna naravnanost
 • sposobnost vplivanja in grajenja odnosov
 • samomotiviranost in osredotočenost na kupce
 • analitične sposobnosti.

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.

19.06.2018
SKLADIŠČNIK (1 prosto mesto)

Dela in naloge:

 • pripravlja, čisti, pregleduje sredstva za delo
 • opravlja prevzem blaga (količinska, kakovostna kontrola in podobna dela…)
 • opravlja interni transport in skladiščenje (razkladanje, prekladanje, nakladanje, razvrščanje, kontrola slabih rokov in podobna dela…)
 • opravlja odpremo blaga (količinska, kakovostna kontrola, paletiranje in podobna dela…)
 • izpolnjuje dokumentacijo (prevzemi, odpreme, evidenca rednega vzdrževanja viličarjev in podobna dela..)
 • opravlja dežurstva v skladu s pooblastili nadrejenega in po predpisanih internih navodilih
 • ureja, čisti, pripravlja celico in nakladalna mesta
 • opravlja pomožna in dopolnilna dela (to so dela, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oz. so pogoj za nadaljevanje drugih del), ipd.

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • sistem HACCP
 • tečaj iz varstva pri delu
 • tečaj s področja požarne varnosti

Veščine:

 • smisel za red, urejenost, čistočo, vestnost
 • primeren odnos do dela, delovnih sredstev in blaga.

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 meseca z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas.